معرفی معرفی

انستيتو روانپزشکي تهران در سال 1356 با عنوان (مرکز آموزشي - رزيدنسي) با اهداف آموزشي، پژوهشي و درماني به منظور هماهنگي بين کليه واحدها و مراکز روانپزشکي در سراسر کشور و همچنين توسعه خدمات روانشناسي باليني و روانپزشکي در جهت تأمين نيروي انساني متخصص در زمينه روانپزشکي و کارشناسي ارشد روان ‎ پرستاري تأسيس گرديد و در سال 1358 به انستيتو روانپزشکي تهران، تغيير نام يافت دوره دستياري روانپزشکي از سال 1356 در اين انستيتو آغاز گرديد از سال 1365 عهده ‎ دار تربيت کارشناسي ارشد روانشناسي باليني و از سال 1376 آموزش دوره دکتراي (PhD) روانشناسي باليني شروع گرديد انستيتو روانپزشکي تهران ابتدا تحت پوشش سازمان منطقه ‎ اي بهداري استان تهران بوده سپس تحت نظر مجتمع آموزشي پژوهشي وزارت بهداري و در سال 1365 پس از ادغام دانشگاه ‎ ها در زمره يکي از واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي ايران درآمد انستيتو، به همت و تلاش مسئولان، اعضاي هيئت عملي و واحد پژوهش در سال 1376 به عنوان (مرکز همکاري ‎ هاي مشترک سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان) و از سال 1380 از طرف معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان (قطب علمي، آموزشي، پژوهشي روانپزشکي و روانشناسي) شناخته شد در رأي صادره در يکصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخه 17/2/82 شوراي گسترش دانشگاه ‎ هاي علوم پزشکي، با تأسيس مرکز تحقيقات بهداشت روان در انستيتو موافقت اصولي به عمل آمد. انستيتو روانپزشکي تهران به عنوان قطب آموزشي و پژوهشي کشور و مرکز تحقيقات بهداشت روان و مرکز همکاري ‎ هاي مشترک با WHO با بيش از 25 سال سابقه، مؤسسه ‎ اي دولتي است که در زمينه ‎ هاي روانپزشکي،‌ روانشناسي باليني و بهداشت روان در جهت اهداف کلان بهداشتي درماني و بهداشت روان و پيشگيري از اعتياد و ايدز وزارت بهداشت حرکت مي ‎ کند اين مرکز تنها همکار WHO در زمينه بهداشت روان در ايران است و به منظور ارائه خدمات بهداشتي درماني مطلوب، مبتني بر شواهد و نيازهاي جامعه انجام پژوهش ‎ هاي کاربردي را که منجر به تغيير در سياست ‎ گذاري مديريت و ارائه خدمات بهداشتي درماني، آموزش و پژوهش شود و همچنين فعاليت ‎ هاي آموزشي نوين را به عنوان بستر اجراي مأموريت اصلي خود قرار داده است. ارتقاء کيفيت آموزش روانپزشکي، روانشناسي باليني و بهداشت روان و ارتقاء سطح کمي و کيفي پژوهش و کاهش بار بيماري ‎ هاي رواني در ايران اهداف کلان اين مرکز مي ‎ باشد. اين مرکز خدمات خود را به عموم مردم جامعه، سازمان ‎ هاي منطقه ‎ اي و ساکنين منطقه EMRO ، اعضاي هيئت علمي مرکز تحقيقات، جامعه پزشکي کشور، گروه ‎ هاي مختلف روانپزشکي، روانشناسي باليني و بهداشت روان در ساير دانشگاه ‎ ها، انجمن ‎ هاي علمي و پژوهشي، معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، مراکز علمي و تحقيقاتي، ‌بيماران و عموم جامعه ارائه مي ‎ نمايد هدف کلي اين مرکز رشد کمي و کيفي فعاليت ‎ هاي علمي – آموزشي و پژوهشي داخلي منطقه ‎ اي (EMRO) و بين ‎ المللي در زمينه روانپزشکي، روانشناسي باليني و بهداشت روان مي ‎ باشد .

آمار كتابهاي فارسي و لاتين كتابخانه 

کتاب فارسي : 102عنوان                   کتاب لاتين: 82 عنوان     

پایان نامه فارسی :12عنوان               پایان نامه لاتین:12 عنوان