قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

شنبه تا پنجشنبه: 7 صبح تا 12 شب

جمعه: 7:30تا 2 بعدازظهر

توجه:

- کتابخانه در روزهاي تعطيل رسمي، تعطيل است.

- ساعات کار کتابخانه در مواقع مختلف سال تغيير مي کند. براي آگاهي از آخرين تغييرات به همين صفحه مراجعه کنيد.

- استفاده از قرائتخانه کتابخانه تنها براي دانشجويان در حال تحصيل رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران مجازاست. براي اطلاعات بيشتر به صفحه شرايط عضويت مراجعه نماييد.

- براي تماس با کتابخانه با شماره 61192317 تماس بگيريد.