دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی

 

 

معرفي كتابخانه مركزي دانشكده پزشكي

تاريخچه

درتاريخ 15 بهمن ماه سال 1313 عمليات اجرايي تاسيس دانشگاه تهران آغاز گرديد و در تاريخ 24  اسفند ماه 1316 يعني پس از 30 ماه و 20 روز، کتابخانه دانشکده پزشکي به عنوان  اولين کتابخانه دانشگاهي افتتاح گرديد.

اهداف و وظايف

گردآوري و سازماندهي منابع اطلاعاتي پزشکي جهت استفاده در امور آموزشي و پژوهشي دانشگاه ايجاد تسهيلات براي استفاده مراجعه کنندگان از شبکه هاي اطلاعات پزشکي محلي و جهاني توليد و انتشار منابعاطلاعاتي از قبيل کتابشناسي ، نمايه نامه، مواد ديداري و شنيداري در جهت بازيابياسناد و مدارک پزشکي در ايرانبه کارگيري روشهاي علمي نوين کتابداري واطلاع رساني پزشکي در جهت ارتقاء خدمات کتابخانه فراهم آوردن امکانات در جهت سازماندهي و توسعه کمي و کيفي کتابخانه هاي گروههاي آموزشي مبادله مدارک پزشکيبا مجامع ذيربط از طريق وجين، امانت بين کتابخانه اي واهداء

معرفي كتابخانه

فضاي زير بنايي کتابخانه دانشکده پزشکي بيش از 3500 مترمربع مي باشد كه شامل 11 سالن مطالعه ، مخزنکتب ، مجلات و سايت کامپيوتري مي باشد.

سالنهاي مطالعه

سالنهاي مطالعه کتابخانه در دو قسمت ميباشد:

1- سالن هاي مخزن شامل 3 سالن مطالعه با گنجايش 200 نفر

2- سالن هاي مطالعه آزاد با گنجايش 500 نفر

روزهاي كاري ،ساعت كار، اطلاعات تماس

روزهاي كاري: شنبه  تا  چهارشنبه

ساعت  كار: 30/7 الي 30/15

سايت کتابخانه: 8 الي 30/21

تلفن هاي كتابخانه

  دفتر كتابخانه و رياست: 88953007 

  بخش كتاب و پايان نامه : 88955809

  بخش اينترنت و سمعي بصري: 88955809

  بخش مجلات: 64053356   دورنما: 88953007

  بخش امانت :   64053275

  سايت كامپيوتري :  64053263 

  پست الكترونيكي: mediclib@tums.ac.ir

 نشاني  اينترنتي: http://medicine.tums.ac.ir/fa/Library.aspx

 نشا ني: خ انقلاب- خ قدس - خ پورسينا - دانشکده پزشکي تهران – کتابخانه دانشکده پزشکي

 

جهت اطلاعات بيشتر و استفاده از خدمات کتابخانه اينجا را کليک کنيد.