بیمارستان رسول اکرم بیمارستان رسول اکرم

مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) موقوفه مرحوم مهدی باتمانقلیچ می باشد که زمین آن حدود سالهای 1343 وقف و عملیات ساختمانی آن جهت احداث یک مجتمع با نام ائمه معصومین حدود سالهای 1346 آغاز شد نخستین ساختمان آن در سال 1352 تکمیل و در اختیار شیر و خورشید سرخ وقت قرار گرفت این ساختمان به نام دانشکده پزشکی (تحت پوشش سازمان شیر و خورشید ایران) اقدام به پذیرش دانشجو در رشته پزشکی نموده ، اولین دوره آموزش پزشکی در سال تحصیلی 1355-1354 پذیرش دانشجو نمود. با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 این مرکز به وزارت بهداری وقت واگذار و پس از تکمیل دومین ساختمان آن در سال 1358 با نام بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین(ع) و با انتقال پرسنل بیمارستان دربار سابق در قالب بخشهای ارتوپدی، جراحی، زنان و زایمان، مغز و اعصاب ارائه خدمات درمانی نمود. در فروردین ماه سال 1371 با تکمیل ساختمانهای 3 و 4 با نامهای حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت محمد(ص) این مرکز توسط رئیس جمهوری وقت با نام مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران رسما افتتاح گردید.