بیمارستان فیروزگر بیمارستان فیروزگر

زمين بيمارستان فيروزگر توسط فرد خيری بنام مرحوم مغفور فيروزگر در سال 1332 وقف شده است . اين بيمارستان دارای 345تخت مصوب بوده و دارای بخش های جراحی عمومی ، ارتوپدی ،جراحی اعصاب ،داخلی ، زنان زايمان ،ICU جنرال ، ICU جراحی اعصاب ، CCU ، بخش PostCCU ، دياليز ، غذد و رشته های فوق تخصصی خون و انکولژی ، فوق تخصص عفونی ، متابوليسم و غدد درون ريز و نفرولژی ، اتاق های عمل و بخش اورژانس شبانه روزی ، داروخانه مرکزی ، داروخانه اورژانس ، آزمايشگاه مرکزی و آزمايشگاه اورژانس می باشد. اين بيمارستان طرف قرارداد با سازمان های بيمه گر از جمله بيمه خدمات درمانی ، تامين اجتماعی ، ارتش ، نيروی انتظامی و کميته امداد و ساير بيمه ها می باشد.

اين مرکز علاوه بر خدمات درمانی يک مرکز آموزشی با سابقه 40 سال می باشد که آموزش پزشکی را از سطوح انترن و رزيدنت و رشته های پرستاری و پيراپزشکی را بر عهده دارد و تحت پوشش دانشگاه علوم‌ پزشکی ايران می باشد. مساحت کل بيمارستان 18500 متر مربع و مساحت زيربنای آن 25000 مترمربع می باشد.

مرکز آموزشی درمانی فيروزگر در منطقه 6 شهرداری در تقاطع خيابان حافظ و طالقانی – در خيابان به آفرين قرار گرفته است.