بیمارستان حضرت فاطمه زهرا بیمارستان حضرت فاطمه زهرا

تاریخچه

سال تاسيس 1354 با حمايت آقاي پاپن نونچيو و همكاري كليساي كاتوليك در تهران به نام كليساي كاتوليك در تهران به نام بيمارستان نتردام دو فاطيما تا سيس گرديد.
از سال 1355 با فعاليت بخش اورژانس و كلينك هاي بيمارستان شروع به فعاليت نمود .
در سال 1356 بخش هاي داخلي ،جراحي ، اطفال و زنان و اداري آن توسط تعدادي از پرسنل وابسته به دولت انگلستان و ايرانيان تحصيلكرده در آن كشور راه اندازي گرديد.
سال 1357 با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي نام بيمارستان به حضرت فاطمه (س) تغيير و اداره آن به كاركنان ايراني واگذار گرديد.
از سال 1360 اين مركز به طور منحصربه مركز فوق تخصصي ترميمي جراحي و پلاستيك ارتقاء يافت و هم اكنون اين مركز از قديمي ترين و بزرگترين مراكز فوق تخصصي در ايران مي باشدكه سالانه بيش از 8000 نفر بستري و 3800 عمل جراحي الكتيو و 4900 عمل جراحي اورژانس در آن انجام ميگيرد.