دستورالعمل نحوه استفاده از پایان نامه ها ی دانشگاه علوم پزشکی ایران دستورالعمل نحوه استفاده از پایان نامه ها ی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه :

پایان نامه­ ها منابع با ارزش علمی هستند که حاصل کارهای تحقیقاتی مصوب و در مالکیت دانشگاه قرار دارند. لذا برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهینه از آنها و نیز حفظ حقوق دانشگاه ضروری است.

ماده 1

منظور از پایان نامه ، تمامی رساله های تدوین شده توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقاطع مختلف کارشناسی، تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترای عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

ماده 2.

هدف. کمک در جهت ارائه خدمات یکدست و هماهنگ به تمامی مراجعین به کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ایران و نیز تعیین نحوه استفاده و بهره گیری از پایان نامه های موجود توسط جامعه استفاده کننده

ماده 3.

جامعه استفاده کننده شامل: دانشجویان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان دانشگاهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی سراسر کشور است.


ماده 4 نحوه استفاده از پایان نامه
 • نسخه چاپی و الکترونیکی پایان نامه امانت داده نمی شود و تنها مطالعه آن در محل کتابخانه امکان پذیر خواهد بود.
 • کتابخانه مرکزی می تواند در قبال تکثیر الکترونیکی پایان نامه و رساله به متقاضیان مجاز از سایر دانشگاهها، هزینه دریافت و به حساب درآمدهای متمرکز دانشگاه واریز نماید 
تبصره: هزینه تکثیر از منبع، براساس درخواست کتابخانه مرکزی و تایید حوزه معاونت  تحقیقات و  فن آوری  هر ساله مشخص و اعلان می گردد
 • کتابخانه های واحدهای تابعه صرفا برای مطالعه در محل، پایان نامه و رساله را در اختیار متقاضی قرار می دهند
 • یادداشت برداری از پایان نامه به شرط رعایت حق مولف امکان پذیر است.
 • مراجعین می توانند در هر روز 2عدد پایان نامه غیر تکراری (روزهای قبل) را درخواست و مطالعه نمایند.
 • نقل مطالب پایان نامه در طرح تحقیقاتی، پایان نامه تحصیلی، کتاب ، مقاله و یا هر منبع دیگری با ذکر ماخذ آزاد است. در صورت اثبات تخلف، مسئولیت بر عهده نقل کننده بوده و حق پیگیری قانونی برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.
 • تکثیر و عکسبرداری از پایان نامه ممنوع است.
 • تهیه کپی (پرینت) از چکیده، فهرست مطالب، فهرست منابع، و ضمائم پایان نامه (چه در مرحله حضوری و چه از طریق پورتال) برای کاربران رایگان است.

ماده 5 شرایط استفاده
 • ارائه کارت شناسایی معتبر،
 • معرفی نامه رسمی و ارائه کارت شناسایی از سازمان مربوط برای مراجعین غیر دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تکمیل فرم مشخصات و تعهد استفاده از پایان نامه

ماده 6. هرگونه تغییر در مفاده این آئین نامه به پیشنهاد کتابخانه مرکزی امکان پذیر بوده و مراتب به تمامی کتابخانه های تابعه دانشگاه اعلام می شود

این آئین نامه در یک مقدمه و شش ماده و یک تبصره از طرف کتابخانه مرکزی پیشنهاد و به تائید و تصویب معاونت پژوهشی رسیده است و از این تاریخ لازم الااجرا است.