شرایط استفاده از کتابخانه های علوم پزشکی ایران شرایط استفاده از کتابخانه های علوم پزشکی ایران

بخش اول: مقررات کتابخانه ای                  

1-وضع مقررات کتابخانه ای، ایجاد هماهنگی در دسترسی و استفاده از منابع موجود برای پژوهشگران جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه می باشد

2- استفاده از خدمات کتابخانه در محل برای همگان آزاد است و برابر با قوانین و مقررات کتابخانه می باشد.

3- تمامی مراجعین امکان دسترسی به منابع و استفاده از خدمات کتابخانه ای را در محل دارند و تنها برای امانت گرفتن بایستی واحد شرایط عضویت باشند

تبصره 1: در طول دروه برگذاری امتحانات دانشگاهی، اولویت با اعضای کتابخانه است

تبصره 2: مراجعین سایر دانشگاهها و مؤسسات، طبق تفاهم نامه کتابخانه مرکزی (که متعاقبا اعلام می کردد) امکان به امانت گرفتن منابع را خواهند داشت

4- تمامی مراجعین ملزم به رعایت ضوابط مربوط به سایت، امانت و سایر خدمات در چارچوب قوانین کتابخانه می باشند

5- مدت زمان استفاده از سایت جهت جستجوی مقالات 40-60  دقیقه و برای چک کردن پست الکترونیکی (ایمیل)، تایپ مطلب و تهیه اسلاید 30 دقیقه است که براساس شرایط کتابخانه و نیاز اطلاعاتی مراجعین آن توسط کتابدار مسئول قابل تعدیل می باشد

6- به هنگام ساعت های پر استفاده سایت، حق تقدم با مراجعه کنندگانی است که به جستجوی مقالات می پردازند

7- مواردی چون دانلود فیلم (خارج از حیطه علوم پزشکی)، عکس و chat ممنوع است

8- در صورت عدم آشنایی با چگونگی گرفتن پرینت از مسئولین کتابخانه راهنمایی بخواهید.


بخش دوم: مقررات اخلاقی (رفتاری)

به منظور ایجاد شرایط مطلوب در ارائه خدمات کتابخانه ای، مراجعین موظف به رعایت موارد ذیل می باشند

  • حفظ کامل سکوت و آرامش
  • رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
  • رعایت احترام به سایر مراجعین و کاربران کتابخانه
  • اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی
  • پرهیز از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در سالن کتابخانه
  • حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

تبصره  : در صورت مشاهده تخلف و یا تکرار آن، پس از یک نوبت تذکر شفاهی، ضمن تعلیق عضویت، فرد مورد نظر به کمیته انظباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.