دستورالعمل اجرایی وجین منابع کتابخانه ای دستورالعمل اجرایی وجین منابع کتابخانه ای

پس از انتخاب منابع جهت وجین، با توجه به فرايند فعاليت مركز متبوعه ، دستورالعمل زير را برای خروج منابع از مجموعه  اجرا نماييد:

  • در صورتيكه به منابع در دفتر ثبت، شماره ثبتي اختصاص  داده شده ، حتما عبارتي (مانند از رده خارج شده است) را جهت مشخص شدن خروج منبع مورد نظر از مجموعه كتابخانه مشخص و ثبت نماييد .
  • چنانچه اطلاعات منابع مركز خود را در برنامه نرم افزاري كتابخانه (يا نرم افزار ديگري مانند اکسل ) وارد نموده ايد، حتما در اطلاعات  ركورد مربوطه، عبارت  مشخصه اي را ( همانند مورد بالا) وارد كنيد.
  • منابع مورد نظر جهت وجين بايد در اختيار امين اموال كتابخانه یا مجموعه تشکیلاتی مرتبط قرار گيرد تا ضمن خارج نمودن شماره هاي اموال اين منابع از ليست اموال كتابخانه، قسمت هاي مهمور كتاب به مهر اموال به نحو كاملا مشخص  باطل گرديده و مهر ابطال جايگزين آن گردد.
  • ليست تهيه شده از عنوان منابع پس از مراحل فوق همراه با شماره اموال آنان به پيوست  نامه­اي رسمي، به امور مالي مربوطه اعلام گردد.
  • مسئول کتابخانه بایستی لیست نهایی منابع وجین شده را در برنامه اکسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه کمیته وجین، به کتابخانه مرکزی ارسال نماید
  • .کتابخانه مرکزی موظف است پس از دریافت صورتجلسه، لیست مورد نظر را در اختیار کمیته وجین منابع مرکز خود قرار دهد.
  • تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده مراکز بر عهده کتابخانه مرکزی است تا مراتب را به واحد مربوطه اعلام نماید.
  • در انتها توصيه مي­ شود منابع مذكور را پس از به اتمام رسيدن مراحل وجین، در مکانی معین (خارج يا داخل كتابخانه ) با عنوان "منابع اهدايي كتابخانه به مراجعين"  در اختيار كاربران قرار گیرد.