معرفی و آشنایی با موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی معرفی و آشنایی با موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی

 معرفي کتابخانه:

كتابخانه موسسه از سال 1382 فعاليت خود را به طور رسمي آغازكرده است. اين كتابخانه سه بخش مخزن نفايس، مخزن مبادله و اهداء و مخزن كتابخانه با دسترسي باز را تحت نظارت خود دارد. در مخزن نفايس کتب ارزشمند و نفیس طب کهن ایران نگهداری میشوند. در مخزن مبادله و اهداء، کتب منتشر شده توسط موسسه نگهداری شده تا پس از طی مراحل اداری جهت اهدا و مبادله آماده گردند. مخزن کتابخانه در حدود 4000 نسخه کتاب عمومي و تخصصي در حوزه پزشكي و موضوعاتی چون طب اسلامی، تاریخ پزشکی، گیاهان دارویی، طب چینی، طب یونانی، طب سنتی ایران، اخلاق پزشکی، طب مکمل و تاریخ پزشکی به زبان‌های انگلیسی، فارسي و عربي جهت سهولت استفاده و دسترسی آسان مراجعين بصورت قفسه باز اداره مي‌شود. مخزن كتابخانه داراي دو بخش مجلات و سمعي بصري نيز ميباشد. برخي از مجلات معتبر علمي كه در هرحال حاضر با موسسه اشتراك دارند، بدين شرح مي‌باشد: 1) فصل نامه علمي - پژوهشي گياهان دارويي

2) فصل نامه علمي - پژوهشي واحد تحقيق و توسعه باريج اسانس

3) مجله طب سنتي اسلام و ايران (فصل نامه علمي – پژوهشي)

4) ماهنامه دارويي رازي

5) مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي (دو ماهنامه علمي – پژوهشي)

6) فصل نامه ابن سينا بخش سمعی‌بصری كه با همكاري كتابخانه و واحد آموزش اداره ميشود، مجموعه‌ای از سخنراني‌ها،‌کارگاه‌ها و همايش‌هاي مرتبط با فعاليت‌های مؤسسه را به صورت CD، فیلم، VHS و DVD ذخیره و در دسترس پژوهشگران قرار مي‌دهد. 

خدمات:

بازديد، انتخاب و قرائت كتاب و ديگر منابع اطلاعاتي (CD و فيلم) 

امانت كتاب به اساتيد، دانشجويان و ديگر اعضاي كتابخانه 

خرید کتاب و ديگر امكانات رسانه‌اي

تكثير منابع براي متقاضيان

داشتن سايت اينترنتي براي جستجو و انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و دسترسي به آخرين مقالات پژوهشي با متن كامل (Full Text) اكثر مجلات خارجي و داخلي 

اطلاع رساني به روز به تمام مراجعين 

نيازسنجي كتابخانه با هماهنگي با اساتيد، محققين و دانشجويان 

اهداء و مبادله كتاب با مراكز علمي و كتابخانه‌هاي سراسر كشور 

ارتباط و همكاري با كتابخانه هاي ديگر دانشگاه‌ها و كشور