قوانین و مقرارت جاری کتابخانه مرکزی قوانین و مقرارت جاری کتابخانه مرکزی

1.   ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد طبق برنامه فصلی و ترمی مشخص و از طریق پورتال اطلاع رسانی می گردد.

2.  اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می توانند از امکانات بخش های مختلف، برابر با قوانین و مقررات کتابخانه استفاده نمایند .

3.   استفاده سایر کاربران برابر مقررات داخلی کتابخانه مرکزی و از طریق پرداخت هزینه های مربوطه و رعایت قوانین کتابخانه امکان پذیر می باشد.

4.   دسترسی به امکانات اینترنت بی سیم (Wireless)در تمامی طبقات ممکن می باشد.

5.   تمام خدمات کتابخانه، به صورت سیستماتیک و با استفاده از برنامه نرم افزاری پارس آذرخش و با سیستم شناسايي امواج رادیویی(RFID)صورت می پذیرد.

6.  جهت استفاده هرچه بهتر از امکانات بخشهای مختلف کتابخانه، عمل به راهنما ها و قوانین هر بخش الزامی است. کارشناسان مستقر در هر بخش آماده ارائه راهنمایی های لازم در حوزه مربوطه می باشند.

 

به منظور ایجاد شرایط مطلوب در ارائه خدمات کتابخانه ای، کاربران موظف به رعایت موارد ذیل می باشند

1.   حفظ کامل سکوت و آرامش و عدم ازدحام گروهی در تالارهای مطالعه کتابخانه

2.  رعایت احترام به کارکنان و سایر کاربران کتابخانه

3.  اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی

4. پرهیز از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در تالارهای کتابخانه

5.  حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

6.  کلیه قسمت های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، توسط دوربین های مدار بسته کنترل می شود.

 

 موجب مزید امتنان می باشد که با مراجعه به پورتال کتابخانه مرکزی با ارائه  نظرات و انتقادهای خود کتابخانه را در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی و فراهم آوردن محیطی مناسب که متعلق به خود شما می باشد، یاری نمایید