راهنمای تسویه حساب کلیه دانشکده ها راهنمای تسویه حساب کلیه دانشکده ها

راهنماي تسويه حساب دانشجويان با كتابخانه مركزي دانشگاه

 

1.       تحويل يك نسخه چاپي  پايان نامه (به همراه صورتجلسه دفاع) و يك عدد CDحاوي:

فايل 2003 يا 2007  Word(فقط يك فايل)، شامل تمامي صفحاتي كه در نسخه چاپي وجود دارند؛ و فايل Pdf(فقط يك فايل)، شامل تمامي صفحاتي كه در نسخه چاپي وجود دارند.

 

روزهاي مراجعه به كتابخانه مركزي:  شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8:15 الي 14:30

*براي كسب اطلاعات بيشتر درمورد نحوه نگارش و تهيه فايل هاي پايان نامه فايل "راهنماي نگارش پايان نامه" را مطالعه نماييد.

*كتابخانه از تسويه حساب با دانشجوياني كه فرمت الكترونيكي و چاپي  پايان نامه خود را به شكل مطرح شده ارائه ندهند،معذور است.