قوانین ورود به کتابخانه قوانین ورود به کتابخانه

لطفاً قبل از ورود به کتابخانه موارد زیر را رعایت کنید:

  • قبل از ورود کیف، ساک دستی، پلاستیک دستی و ... را به مسئول دریافت وسائل تحویل دهید و شماره دریافت کنید.
    • در صورت گم شدن شماره ملزم به پرداخت 10000 ریال وجه نقد می­باشید.
  • از بردن کتابهای شخصی و امانتی به داخل کتابخانه خودداری کنید. در غیر این صورت ملزم به نشان دادن کتاب در هنگام خروج از کتابخانه هستید.
  • تلفن همراهتان را خاموش کنید یا در حالت قرار دهید و در صورت نیاز بیرون از کتابخانه با موبایل صحبت کنید.
  • با روپوش آزمایشگاه به کتابخانه وارد نشوید.
  • از بردن مواد خوراکی و آشامیدنی به داخل کتابخانه خودداری نمایید.