شرایط امانت گرفتن منابع کتابخانه مرکزی و ساعت کار برای اعضا شرایط امانت گرفتن منابع کتابخانه مرکزی و ساعت کار برای اعضا

شرایط امانت گرفتن منابع کتابخانه و ساعت کار برای اعضا:

 ساعت کار کتابخانه شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت10 می باشد 

 • مدت زمان امانت­ کتب فارسی و لاتین برای:
  •    اعضای هیات علمی 5 جلد به مدت 1 ماه
  •    دانشجویان دکترای تخصصی (PhD )، رزیدنت و ارشد 3 جلد به مدت 10 روز
  •    سایر دانشجویان 2 جلد به مدت 10 روز
  •    کارمندان 1 جلد به مدت 10 روز
 • نشریات فارسی و لاتین امانت داده نمی­شود و تنها امکان تهیه کپی وجود دارد.
 • اطلس­ها، منابع مرجع و منابع تک نسخه به مدت یک شب و راس ساعت 45/14 امانت داده می­شود و فرد امانت گیرنده ملزم به برگرداندن کتاب قبل از ساعت 9 صبح روز بعد می­باشد.
 • بابت هر روز دیرکرد 300 ریال دریافت می­شود و دو برابر مدت زمان تاخیر، مراجعه کننده نمی­تواند کتاب به امانت ببرد.
  •    در صورت تکرار دیرکرد حق امانت گرفتن منابع به صورت دائم از فرد سلب می­شود.
 • برای تمدید مدت امانت، همراه داشتن کتاب الزامی است.