معرفی بخش ها معرفی بخش ها


بخش مرجع:

در اين بخش علاوه بر کتب و مجلات ، مجموعه اي از راهنماها ، کتابشناسي ها ، سالنامه ها ، فرهنگ ها، دائره المعارف ها ، دستورنامه ها و درسنامه ها نگهداري مي شود که با سيستم باز قابل بهره برداري است. مجموعه اين بخش در حال حاضر به زبان انگليسي و فارسي است. خدمات مرجع بخش عمده اي از فعاليت هاي مستمر کتابخانه را در بر مي گيرد .
در اين بخش مجلات از سال 1998 به بعد موجود مي باشد و مجلات سالهاي قبل در مخزن کتابخانه نگهداري مي شود

افراد شاغل دربخش مرجع:

رديف

نام و نام خانوادگي

وظايف

1

مريم يزدان دوست

مسئول بخش مرجع

2

سميه تمجيد

کارشناس کتابدار مرجع

3

نجم السادات نوربخش

کارشناس کتابدار مرجع

4

زهرا فرجي

کارشناس کتابدار مرجع

5

محبوبه شعباني

کارشناس کتابدار مرجع

6

سارا ميرزا عبداله

كارشناس كتابدار مرجع

7

ابراهيم عيسي پور

متصدي ميزامانت و مخزن مجلات

 

بخش اطلاع رساني ( IT ):

اين بخش نظارت بر شبکه کامپيوتري ، کنترل و نگهداري آن را به عهده دارد . شبکه محلي کتابخانه از دو بخش تشکيل شده است : شبکه پايگاه هاي داخلي و شبکه بانکهاي اطلاعاتي . شبکه پايگاههاي داخلي شامل کتابهاي فارسي ، کتابهاي لاتين ، پايان نامه ها ، نشريات ادواري فارسي و لاتين و امکانات سمعي و بصري و امانت کتابخانه مي باشد و همچنين کتابهاي فارسي و لاتين و پايان نامه ها دانشکده پزشکي است که اطلاعات کتابشناختي منابع موجود کتابخانه را در بردارد. در مورد مواد سمعي و بصري اين اطلاعات همراه با خلاصه اي از مطلب و در مورد نشريات ادواري همراه با موجودي آنها است مراجعه کنندگان مي توانند با استفاده از 15 ايستگاه کاري مستقر در بخش مرجع به جستجوي منابع مورد نياز خود در پايگاهها بپردازند و يا اطلاعات مقالات زمينه مورد نظر خود را از بانکهاي الکترونيکي کتابخانه بازيابي نموده و نتيجه را به صورت چاپي ويا بر روي ديسکت دريافت کنند. علاوه برآن اين بخش همکاري با کليه واحدهاي تابعه را هم بعهده دارد .

فرد شاغل دربخش اطلاع رسانی:

رديف

نام و نام خانوادگي

وظايف

1

ماه خانم يوسفي

راهبر و پشتيبان شبکه

 

بخش انتخاب ، تهيه و توزيع منابع اطلاعاتي )سفارشات) :

اين بخش مسئوليت تهيه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتي مورد نياز کتابخانه مرکزي ، و کتابخانه هاي تابعه دانشگاه را عهده دار است از جمله فعاليت هاي مستمر اين بخش کنترل و روزآمد نگهداشتن پايگاه موجود مجلات کتابخانه است که اطلاعات آن در اختيار مراکز و دانشگاه هاي متقاضي نيز قرار مي گيرد .
تهيه و سفارش مجلات فارسي و خريد هاي داخلي کتب ، به ويژه از نمايشگاه هاي کتاب ، دريافت منابع اهدايي و رايگان و همچنين مبادلات اينگونه منابع با کتابخانه هاي متقاضي نيز در زمره امور جاري اين بخش است .

افراد شاغل دربخش سفارشات:

رديف

نام و نام خانوادگي

وظايف

1

مريم سادات رزمگير

مسئول بخش سفارشات

2

احمد محمودي

کارشناس سفارشات

 

بخش خدمات فني (فهرست نويسي) :

وظيفه بخش خدمات فني ، فهرست نويسي و آماده سازي کتب و تک نگاشتهاي فارسي و لاتين است. فهرست نويسي کتب با استفاده از CIP ، يا با بهره گيري از اينترنت و پايگاه هاي اطلاعاتي کتابخانه کنگره و کتابخانه پزشکي امريکا (NLM) ، و يا به صورت بنيادي انجام مي گيرد. اطلاعات توسط نرم افزار کامپيوتر سازمان دهي و از طريق فيلدهاي پديدآورنده ، عنوان ، ناشر ، سال نشر و فروست قابل بازيابي مي باشد .
تهيه فهرست برگه کتاب هاي فهرست نويسي شده کتابخانه براي متقاضيان و تهيه CIP براي انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران و ارائه خدمات مشاوره و راهنمائي در امور فهرست نويسي از خدمات ديگر اين بخش است .

افراد شاغل دربخش خدمات فنی:

رديف

نام و نام خانوادگي

وظايف

1

مشکوه حسن بيگي

مسئول بخش خدمات فني

2

مهرانگيز پاشاپور

کارشناس فهرست نويس

3

تاج خانم يوسفي

متصدي امورآماده سازي و فهرست نويسي کتب فارسي

 

بخش نمايه سازي ( پايان نامه ها):

اين بخش داراي مجموعه اي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ، دکترا عمومي ، دکتراي تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشکي ايران و همچنين در موردي ساير دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور مي باشد . پايان نامه هاي دانش آموختگان گروه پزشکي خارج از کشور و نيز گزارش پاياني طرحهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ايران قسمت ديگري از اين مجموعه را تشکيل مي دهند .
اطلاعات اين مدارک در پايگاه اطلاعاتي اين بخش ذخيره مي شود که از طريق موضوع )فارسي و لاتين )، عنوان ، نويسنده ، استاد راهنما و ... قابل بازيابي است .
ازفعاليت هاي ديگر بخش نمايه سازي ، معادل يابي واژه هاي پزشکي بر اساس پشتوانه اطلاعاتي است. روزآمد کردن همه ساله توصيفگر هاي پزشکي در دستور کار بخش نمايه سازي قرار دارد .

افراد شاغل دربخش نمايه سازی:

رديف

نام و نام خانوادگي

وظايف

1

مريم رحمتي تاش

مسئول بخش نمايه سازي

2

ليلا بهادري

کارشناس  نمایه سازی

3

مينا منظم

متصدي امور آماده سازي پايان نامه ها

4

رقيه بنايي

اپراتور 

 

بخش سمعي و بصري :

اين بخش داراي مجموعه اي نسبتا غني از امکانات کمک آموزشي و نيز تجهيزات لازم براي بهره گيري ازاين تسهيلات مي باشد .
از فعاليت هاي قابل ذکر اين بخش ارائه خدمات مستمر نظير تشکيل کلاس هاي گروهي ، امکان استفاده انفرادي از اسلايد و نوار هاي صوتي و تصويري موجود در آرشيو ، نمايش فيلم هاي ويديوئي و CD هاي آموزشي براي اساتيد و دانشجويان ، تهيه و تکثير اسلايد، ضبط و تکثير يا تبديل فيلم هاي ويديوئي براساس درخواست اساتيد و دانشجويان دانشگاه ، تصويربرداري از اعمال جراحي و توليد وتکثير فيلم هاي آموزشي ، مشارکت در برگزاري سمينار هاي پزشکي و ... مي باشد .
سازماندهي مواد سمعي و بصري نير مانند کتاب و پايان نامه براساس رده بندي کتابخانه ملي پزشکي آمريکا و سرعنوان هاي موضوعي پزشکي صورت مي گيرد .
مدارک آرشيو اين بخش از طريق عنوان ، رده و موضوع به وسيله کامپيوتر قابل بازيابي است .

افراد شاغل دربخش سمعي وبصري:

رديف

نام و نام خانوادگي

وظايف

1

صديقه سعلبي فرد

کارشناس سمعي و بصري

2

فتانه نظری

کارشناس سمعي و بصري