قفسه مجازی

بازگشت
عنوان قفسه : آموزش و پرورش(نظریه های تربیتی)-کتاب فارسی نمايش رکورد 1 تا 18 از 48 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۲۰۴۹۸ 1 خ‍ارج‌ ش‍ده‌ موجود
 
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ت‍دری‍س‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
شماره مدرک : ۱۴۳
نوع مدرک : کتاب فارسی
رده پزشکی : ‭LB‬/‭۱۰۵۱‬/‭‌س۹۳۹ر‬/‭۱۳۵۸‬
سر شناسه : س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
عنوان : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ت‍دری‍س‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
تکرار نام پدیدآور : ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر س‍ی‍ف‌
ویرایش : وی‍رای‍ش‌ ۲
محل نشر : [ب‍ی‌ ج‍ا]
صفحه شمار : ب‍ی‍س‍ت‌ و دو، ۴۵۳ ص‌ : .ج‍دول‌
موضوع ها : روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
    ت‍دری‍س‌
    ی‍ادگ‍ی‍ری‌
ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
سال انتشار : ۱۳۵۸
  خروجی ISO |  خروجی XML
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران می باشد. سال 1390