قفسه مجازی

بازگشت
عنوان قفسه : ریاضیات و کامپیوتر-کتاب فارسی نمايش رکورد 1 تا 18 از 43 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۳۷۲۸۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍رک‍زی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ موجود
 
ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌0۰ Visual basic 6 ۰/۶ک‌ی‍س‍ی‍ب‍ ل‌اوژی‍و] [
شماره مدرک : ۲۶۲
نوع مدرک : کتاب فارسی
رده پزشکی : ‭QA‬/‭۷۶/۲۷‬/‭‌پ۴۱۹‌ک‬/‭۱۳۷۹‬
سر شناسه : پ‍ری‌، گ‍رگ‌
عنوان : ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌0۰ Visual basic 6 ۰/۶ک‌ی‍س‍ی‍ب‍ ل‌اوژی‍و] [
تکرار نام پدیدآور : گ‍رگ‌ پ‍ری‌، س‍ان‍ج‍ای‍اه‍ت‍ی‍ه‍وا ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ن‍ت‍ظرال‍ق‍ائ‍م‌
محل نشر : ت‍ه‍ران‌
صفحه شمار : ۴۴۸ص‌
...عنوان... : ع‍ن‍وان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌Teach yourself Visual Basic 6 in 24 hoyurs:
ص.ع.به : ص‌ .ع‌ .ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌Teach yourself Visual bacic 6 in 24 hours:
موضوع ها : آم‍وزش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
شناسه ها : ه‍ت‍ی‍وا، س‍ان‍ج‍ای‍ا/م‍ن‍ت‍ظرال‍ق‍ائ‍م‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ناشر : آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
سال انتشار : ۱۳۷۹
  خروجی ISO |  خروجی XML
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران می باشد. سال 1390