قفسه مجازی

بازگشت
عنوان قفسه : آمار-کتاب فارسی نمايش رکورد 1 تا 8 از 8 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۱۷۹۱۴ 1 خ‍ارج‌ ش‍ده‌ موجود
 
س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌، ۱۳۶۰-
شماره مدرک : ۸۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
رده پزشکی : ‭HA‬/‭۱۸۶۲‬/‭‌م۴۷۵‌س‬
عنوان : س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ آم‍اری‌، ۱۳۶۰-
محل نشر : ت‍ه‍ران‌
صفحه شمار : ج‌ : .ج‍دول‌
موضوع ها : آم‍ار^aای‍ران‌ - س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا^
    bStatistics as Topicک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌
ناشر : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
  خروجی ISO |  خروجی XML