قفسه مجازی

بازگشت
عنوان قفسه : علوم-کتاب فارسی نمايش رکورد 1 تا 18 از 31 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۲۲۳۸۳ 2 خ‍ارج‌ ش‍ده‌ موجود
2 ۲۲۳۸۴ 3 خ‍ارج‌ ش‍ده‌ موجود
3 ۲۲۳۸۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍رک‍زی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ موجود
 
راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ون‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و رس‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
شماره مدرک : ۲۴۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
رده پزشکی : ‭Q‬/‭۱۸۰‬/‭A/۱،‌س۴۳۱ر‬/‭۱۳۶۶‬
سر شناسه : س‍راف‍راز، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ون‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و رس‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
تکرار نام پدیدآور : ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر س‍راف‍رازی‌
محل نشر : م‍ش‍ه‍د
صفحه شمار : ۸۲ص‌
موضوع ها : پ‍ژوه‍ش‌^aروش‍ه‍ا^
    bResearchک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا^aک‍ارب‍رد^
    bLibrariesن‍گ‍ارش‌^aروش‍ه‍ا^bWriting
ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
سال انتشار : ۱۳۶۶
  خروجی ISO |  خروجی XML
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران می باشد. سال 1390